Privacy & Cookie verklaring

Privacy & Cookie Verklaring Lidl Nederland GmbH

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacy & Cookie Verklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

1.1 Algemeen

1.1.1 Nieuwsbrief 

Bij inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief vragen wij je om  jouw naam, e-mailadres en geboortedatum. Met jouw toestemming gebruiken wij jouw e-mailadres om je meerdere keren per week onze nieuwsbrief, met daarin informatie over onze organisatie, producten, acties, kansspelen en nieuws met betrekking tot ons filiaal-, online- en reisaanbod, toe te sturen. Daarnaast kunnen we je klanttevredenheidsonderzoeken toesturen. Je naam en geboortedatum gebruiken we om je te feliciteren op je verjaardag door middel van een ‘verjaardags’mail.

Om je een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te sturen stemmen wij de inhoud van onze nieuwsbrief zoveel mogelijk op jouw online surf- en leesgedrag op onze eigen websites en andere online uitingen en koopgedrag af. Daarnaast kunnen wij in statistieken zien of de mail geopend wordt en op welke advertenties uit de nieuwsbrief wordt geklikt. Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kan je je daarvoor ieder moment afmelden. Afmelden is mogelijk middels deze afmeldlink. Deze staat tevens onderaan elke nieuwsbrief. 

1.1.2 Kansspelen en acties

Je kunt op onze website, via onze nieuwsbrief of via de Lidl-app deelnemen aan verschillende kansspelen en acties. Bij het meedoen aan een kansspel of actie, vragen wij om bepaalde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld je naam, adresgegevens en geboortedatum. Wij vragen jou enkel om die gegevens op te geven die noodzakelijk zijn voor deelname aan het kansspel of de actie of die wettelijk vereist zijn. 

Wij geven jouw gegevens alleen door aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het kansspel of de actie (bijvoorbeeld het trekken van een winnaar of de verzending van de prijs via een post of pakketdienst).  

1.1.3 Bescherming van onze systemen

Voor een comfortabel gebruik van onze website/applicatie, analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en ter bescherming van onze systemen, slaan wij van ieder bezoek aan onze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

De website van waaruit je onze website oproept;

 • Het tijdstip en de datum van toegang;
 • De aanvraag van de cliënt server;
 • De http-antwoordcode;
 • De overgedragen hoeveelheid data;
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke je gebruikt.

1.1.4 Locatiegegevens

Wij gebruiken jouw locatiegegevens indien je in je browser of instellingen van je besturingssysteem of eindapparaat hiermee hebt ingestemd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om jou individuele diensten met betrekking tot jouw huidige locatie aan te kunnen bieden (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal). 

1.1.5 Bewaartermijn 

Statistieken die wij gebruiken voor onze nieuwsbrief worden door ons maximaal 180 dagen bewaard. 

Gegevens die wij nodig hebben met het oog op jouw deelname aan kansspelen en acties bewaren wij totdat er een winnaar bekend is en deze hiervan in kennis is gesteld. Bij prijzen in natura worden de gegevens van de winnaars gedurende de looptijd van de wettelijke garantie bewaard om in het geval van gebreken voor herstel of vervanging te kunnen zorgen. 

Logbestanden die wij van ieder bezoek aan onze website opslaan worden door ons maximaal 12 maanden bewaard. En jouw locatiegegevens worden door ons gebruikt, zolang wij deze nodig hebben om jou individuele diensten met betrekking tot jouw huidige locatie aan te kunnen bieden (en jij jouw toestemming hiervoor niet hebt ingetrokken). 

1.2 Lidl webshop

Bij het plaatsen van een bestelling in de Lidl-shop worden er persoonsgegevens van jou verwerkt. Hieronder lees je o.a. welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel. Naast het verwerken van jouw e-mail adres voor de afhandeling van je bestelling, gebruiken wij je e-mail adres tevens voor het onderhouden van de klantrelaties, voor eigen reclame- en marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken en productbeoordelingen.  

1.2.1 My Lidl-account 

In onze webshop kun je ook een account aanmaken bij het plaatsen van je bestelling. Door eenmalig jouw e-mailadres (optioneel) jetelefoonnummer en een zelfgekozen wachtwoord (hierna te noemen ‘registratiegegevens’) te registreren, bespaar je tijd bij een volgende aankoop en profiteer je bovendien van een groot aantal online aanbiedingen van het Lidl concern. Je My Lidl account kan je voor meerdere online-diensten van het Lidl-concern gebruiken, zonder dat je je telkens hoeft te registreren. Bovendien kan je de gegevens die van jou zijn opgeslagen in je klantaccount te allen tijde inzien en wijzigen en bijv. artikelen blijvend opslaan voor een latere aankoop. Wil je je My Lidl account verwijderen, ga dan naar ‘inloggegevens’ en klik vervolgens op ‘account verwijderen’.

De wettelijke basis voor Lidl om je e-mailadres, (optioneel) je telefoonnummer en een zelfgekozen wachtwoord te verwerken, is de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn namelijk noodzakelijk om een klantaccount te kunnen maken waarmee je kan profiteren van aanbiedingen van het Lidl concern. 

Je registratiegegevens worden door ons bewaard zolang jij je My Lidl account gebruikt resp. deze door jou niet verwijderd wordt. 

Voor de verwerking van je registratiegegevens is Lidl Stiftung § Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm verantwoordelijk. Je kan Lidl Stiftung § Co. KG indien gewenst telefonisch bereiken onder nummer 07132 / 94-2000 of per e-mail op kontakt@lidl.com.

De Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Stiftung § Co. KG is bereikbaar: 

Lidl Stiftung § Co. KG 
Datenschutzbeauftragter 
Stiftbergstraße 1 
74167 Neckarsulm 
Duitsland 

datenschutz@lidl.com

1.2.2 Verwerken & leveren bestelling

Ten behoeve van het verwerken en het leveren van je bestelling verwerken wij, als gezegd, je naam, adres, e-mailadres en betaalwijze. Optioneel kun je jouw telefoonnummer doorgeven. Wij gebruiken dit telefoonnummer alleen als dit nodig is om met je in contact te komen over je bestelling.

DHL neemt de levering van je bestelling op zich. De levering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Je kunt er voor kiezen de bestelling op je eigen adres te laten bezorgen. Zodra de bestelling onderweg is, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail met daarin een link van DHL waarin je de levering van jouw bestelling kunt volgen. Een andere mogelijkheid is het opgeven van een alternatief adres. Dit adres zullen wij gebruiken voor de levering van je bestelling bij een door jou gekozen derde. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een ParcelShop/Parcelstation- levering. Om je ervan op de hoogte te brengen als de levering is gearriveerd, gebruikt DHL je e–mailadres om je een e-mail te sturen.

Voor zover je als betaalwijze creditcard of iDeal hebt gekozen, zullen wij je na het afronden van de bestelling doorsturen naar de betreffende betalingsdienstverlener. Daar kan je na het invoeren van je toegangsgegevens de dienstverlener opdracht geven om de betaling uit te voeren.

Wij hebben er belang bij dat jij je bestelling (tijdig, dat wil zeggen binnen de overeengekomen betalingstermijn) betaalt. Wanneer jij je betalingsverplichting niet nakomt en daarmee in gebreke blijft, kunnen wij je persoonsgegevens ter incasso doorsturen naar ons incassobureau Infoscore Nederland B.V. ter afwikkeling van de betaling.

1.2.3 Retourneren

Om je bestelde product(en) terug te sturen heb je een retourbon nodig. Mocht deze niet zijn bijgesloten bij je bestelling, dan kun  je deze aanvragen via het contactformulier op onze website, door onze klantenservice te bellen of door de retourbon aan te vragen via je eigen Lidl account. De retourbon wordt vervolgens verzonden naar het opgegeven e-mailadres. De retourprocedure werkt als volgt: 

 • Zoek de bestelling op waarvoor je een retourbon en DHL-label aan wil vragen;
 • Klik op de knop ‘Artikel retourneren’;
 • Kies het aantal te retourneren stuks;
 • Kies een reden voor de retourzending;
 • Druk op ‘Verder naar het retourneringsoverzicht’;
 • Druk op ‘Retouropdracht aanmaken’;

Binnen enkele minuten ontvang je een e-mail van ons met het label en de retourbon. 

1.2.4 Bewaartermijn 

Jouw bestel- en leveringsgegevens bewaren wij totdat eventuele vrijwarings- en garantierechten zijn verlopen. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens gedurende de daarvoor wettelijk verplichte periode. Gedurende deze periode (meestal tien jaar na totstandkoming van de overeenkomst) zullen de gegevens alleen worden verwerkt bij controle door de belastingdienst en op jouw verzoek.

1.3 Contact met klantenservice of filiaalmanager

Wij hechten grote waarde aan het op correcte wijze afhandelen van eventuele vragen of klachten en het verbeteren van onze producten en diensten. Hiervoor hebben wij bepaalde gegevens nodig; als je een vraag of klacht hebt met betrekking tot een product of dienst van Lidl, kan je contact opnemen met onze klantenservice door een e-mail te sturen, het contactformulier op onze website in te vullen of door telefonisch contact op te nemen. Ook is het mogelijk om jouw klacht in te dienen bij een filiaal bij jou in de buurt. Indien je een terugkoppeling wenst, kun je je naam-en telefoonnummer achterlaten bij de filiaalmanager. 

1.3.1. Bewaartermijn

Persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van vragen of klachten worden automatisch verwijderd na 90 dagen. Bij kritische klachten hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar. Wij willen namelijk voorkomen dat een soortgelijke klacht zich weer zal voordoen en zijn daarom genoodzaakt jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Bij een kritische klacht kan je bijvoorbeeld denken aan een klacht over het gebruik van een bepaald artikel waaraan een gezondheidsrisico zit, een foute artikelomschrijving of de aanwezigheid van een vreemd object in een product. Mochten er wettelijke verplichtingen op Lidl rusten om je gegevens langer te bewaren dan resp. 90 dagen of 2 jaar, dan worden deze gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard. Ook kunnen de gegevens langer dan bovengenoemde bewaartermijnen worden bewaard als deze nodig zijn in het kader van een onderzoek of gerechtelijke procedure.

1.4 Contact met zakenpartners

Deze privacyverklaring is ook van toepassing indien jij als zakenpartner contact met ons opneemt, contractuele onderhandelingen met ons plaatsvinden of als er reeds contractuele afspraken met ons bestaan en in dit verband persoonsgegevens worden verwerkt. Welke gegevens worden verwerkt hangt af van de overeengekomen diensten. Daarom zal niet alle onderstaande informatie uit dit hoofdstuk voor jou relevant zijn.

In principe krijgen wij de gegevens rechtstreeks van jou als zakenpartner. Het kan echter dat wij gegevens krijgen van derden, zoals kredietbureaus, de belastingdienst e.d. 

Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: persoonsgegevens (bv. voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit), identificatie- en authentificatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, paspoortgegevens, handtekeningen), gegevens in het kader van onze zakelijke relatie (bv. betalingsgegevens, gegevens over bestellingen), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigenaarschap, foto- en video-opnamen (bv. voor leveringen van goederen) en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de vermelde categorieën.

Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Daarnaast kan de verwerking van jouw gegevens ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de identificatieverplichting of de fiscale regelgeving. Daarnaast hebben wij jouw gegevens nodig voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals het beoordelen van de geschiktheid van onze zakenpartner, het indienen van rechtsvorderingen of het uitvoeren van toegangscontroles.

1.4.1 Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang deze noodzakelijk zijn met het oog op bovengenoemde doeleinden 

1.5 Compliance – Meldregeling

Als je ons wilt informeren over mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden  kan je dit doen via onze meldregeling, of via compliance@lidl.nl. Deze meldingen worden via een gecodeerde verbinding (https) verzonden en op een beveiligde server opgeslagen. Je IP-adres wordt niet opgeslagen. Je kunt ter afhandeling van jouw melding je naam en telefoonnummer of e-mailadres opgeven. Mocht je liever anoniem melden, dan kan dat ook.

Alle meldingen zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de melding (bijvoorbeeld de Compliance Officer).

2. Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van je internetbrowser en op je eigen computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat worden opgeslagen, op het moment dat je onze website bezoekt. Cookies beschadigen jouw eindapparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in verband met het specifiek gebruik van het eindapparaat ontstaat. Dat betekent echter niet dat wij jou daardoor direct kunnen identificeren. Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. In paragraaf 2.5 lees je hoe je cookies kunt verwijderen en/of uitschakelen. In dit overzicht zijn de cookies die Lidl gebruikt inclusief bewaartermijnen opgenomen.   Hieronder worden vier categorieën cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.

2.1 Functionele cookies 

Functionele cookies ook wel aangeduid als “noodzakelijke cookies” zijn technisch noodzakelijk om onze website goed te laten werken. Dit zijn onder andere cookies die ervoor zorgen dat:

 • wanneer je bent ingelogd, je dit ook blijft;
 • wij je de mogelijkheid kunnen aanbieden om inloggegevens op te slaan;
 • artikelen in je winkelwagentje bewaard blijven;
 • informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen onthouden wordt;
 • informatie wordt doorgegeven van de ene pagina aan de volgende pagina;
 • je veilig kunt winkelen op onze website;
 • je browserinstellingen worden uitgelezen, zodat onze website optimaal op je beeldscherm weergeven wordt.

2.2 Google Analytics

2.2.1 Analytische cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. (“Google”). De cookies die door deze partij worden geplaatst worden genereren informatie over jouw gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en ten behoeve van marktonderzoek en optimalisatie van de website. Wij hebben daarmee een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van jouw gegevens. De IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd zodat identificatie niet mogelijk is. Lidl heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google voor de verwerking van deze gegevens.

Je kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kan ook voorkomen dat er cookies worden geplaatst betreffende jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kun jij ook verhinderen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op jouw computer geplaatst die toekomstige registratie van jouw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op jouw apparaat. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je de opt-out-cookie opnieuw instellen. De statistisch verwerkte gegevens in Google Analytics worden door Google na 14 maanden gewist. 

2.2.2 User-ID

Wij gebruiken Google Analytics bovendien voor een apparatuuroverkoepelende analyse van bezoekersstromen. Een User-ID vormt hiervoor de basis. Wanneer je de apparatuuroverkoepelende analyse van bezoekerstromen niet wilt, heb je de mogelijkheid om dit in je klantenaccount onder “Mijn gegevens” -> “Persoonlijke gegevens” te deactiveren.

2.2.3 Remarketing 

Wij maken met jouw toestemming gebruik van Remarketing o.a. via de aanbieders Google Analytics en Criteo voor het genereren van gepersonaliseerde advertenties. Onze advertenties worden op websites door externe aanbieders, inclusief Google, getoond. Wij en externe aanbieders gebruiken cookies van eerste aanbieders (bijv. Google Analytics Cookies) in combinatie met cookies van externe aanbieders (bijv. DoubleClick-Cookies) om op basis van je eerdere bezoek aan onze website gericht reclame te maken, te optimaliseren en te schakelen. Wij gebruiken verslagen van Google Analytics over de prestaties volgens demografische kenmerken en belangstellingen. Daarnaast gebruiken wij de op de gepersonaliseerde advertenties van Google verkregen gegevens en bezoekersgegevens van externe aanbieders (bijv. leeftijd, geslacht, belangstellingen) in Google Analytics voor marketingdoeleinden en voor de continue verbetering van ons aanbod. 

2.3 Social media cookies: Social PlugIns

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Social PlugIns/ Social media buttons van Facebook, Google+ en Twitter om webpagina’s te kunnen promoten. 

Deze buttons werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van die sociale netwerken. Door middel van deze code worden, nadat je de betreffende button hebt aangeklikt, cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor een overzicht van de informatie die middels de Social media buttons worden verzameld, voor welk doel, de opslagtermijn en met welke partijen dit – voor zover relevant- wordt gedeeld, verwijzen wij naar de verklaringen van de verschillende bovengenoemde sociale media partijen.

2.4 Tracking cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van tracking cookies ook wel aangeduid als “marketing cookies”. Daarbij wordt jouw surfgedrag voor marketingdoeleinden, in geanonimiseerde vorm verzameld en in "cookie"-tekstbestanden op je computer opgeslagen. Met jouw toestemming leggen wij jouw gebruikersgedrag vast op de door ons beheerde websites en de door ons verstuurde nieuwsbrieven (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend Criteo, Facebook, Google en Microsoft Ads) Op jouw online surf-, lees- en koopgedrag stemmen wij onze websites, online uitingen en nieuwsbrief af.

Aansluitend kunnen gepersonaliseerde productaanbevelingen en voor jou interessante, gepersonaliseerde advertenties op andere websites worden weergegeven. Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om je persoonlijk te identificeren. 

Mocht je echter geen gepersonaliseerde reclamebanner van Lidl meer willen zien, dan kun je je toestemming intrekken via een klik op de in iedere reclamebanner weergegeven knop (bijv. "i"). Je komt dan terecht op de website van de aanbieder waar je je vervolgens kunt uitschrijven. Bij uitschrijving wordt een cookie op je computer opgeslagen die voorkomt dat de reclamebanner in de toekomst wordt weergegeven. Let erop dat het alleen mogelijk is om je vanaf je computer uit te schrijven en het uitschrijven evt. bij iedere aanbieder moet geschieden, wanneer je in de toekomst helemaal geen gepersonaliseerde reclamebanners van Lidl meer te zien wilt krijgen. Ook is het van belang dat deze cookies niet van jouw computer worden gewist om te voorkomen dat de cookies in de toekomst weer geplaatst worden. 

2.4.1 Facebook cookie Opt out

Je kunt je hier afmelden voor facebook tracking. Er wordt dan een opt-out-cookie op jouw computer geplaatst die toekomstige registratie van jouw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op jouw apparaat. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je de opt-out-cookie opnieuw instellen.

2.4.2 A/B tests op Lidl webshop

In onze webshop maken wij gebruik van SAS Kameleoon, die jou surfgedrag verwerkt op onze instructie. Hiermee worden zogenaamde A/B tests en gepersonaliseerde web instellingen mogelijk gemaakt. Gedurende een A/B test worden verschillende versies van de website gepresenteerd. Hiermee kan geanalyseerd worden hoe gebruikers op de verschillende websites versies navigeren. Als onderdeel van personalisatie kan de website op specifiek gedrag van de gebruiker worden aangepast. Onder bezoekersgedrag verstaan wij navigeren, tijdstip, acties met muis en verblijftijd. Afhankelijk van de navigatie, acties en tijd op de pagina worden bijhorende personalisaties van de website uitgevoerd ter verbetering van de websites en de verkoop van onze producten en diensten. 

Voor de A/B-test en de web-personalisaties wordt jouw surfgedrag door middel van cookies (tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen) en tracking pixels  (niet zichtbare grafieken die tijdens het openen van de website geladen worden) gemeten en anoniem weergegeven met behulp van statistieken. Hierbij wordt alle informatie die eventueel herleidbaar is tot individuele bezoekers van onze websites  door een ID nummer vervangen. Jouw IP adres wordt door het verwijderen van de laatste drie cijfers verder geanonimiseerd. Noch Lidl Nederland noch SAS Kameleoon combineert het ID nummer met jouw persoonsgegevens. Je kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om niet aan A/B test en personalisaties deel te nemen door op de volgende link te klikken. Wij hebben een belang bij de plaatsing van deze cookies, om de website en het gebruik van de website voor jou te optimaliseren.

2.5. Bewaartermijn

Over het algemeen worden geplaatste cookies niet langer bewaard dan tot wanneer je jouw browser sluit. Bepaalde cookies blijven voor een langere tijd opgeslagen. Je kunt geplaatste cookies echter verwijderen door deze te verwijderen van je browser. In dit overzicht zijn de cookies die Lidl gebruikt inclusief bewaartermijnen opgenomen. Daarnaast kun je het opslaan van cookies voorkomen door je browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor de ‘Help’-functie in je browser. Wij maken je er echter op attent dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

3. Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

3.1 Ontvangers binnen Lidl

Alleen de afdelingen binnen Lidl die jouw gegevens nodig hebben voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ontvangen jouw gegevens. Wij kunnen je gegevens doorgeven aan andere Lidl entiteiten.

3.2 Externe ontvangers binnen de EU/EER 

Wij kunnen voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ook externe partijen inschakelen die jouw gegevens verwerken. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval niet aan derden verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden.

Wanneer de door ons in te schakelen partijen in de EU/EER zijn gevestigd, zijn deze ook gebonden aan de privacywetgeving. Wij zullen hier specifieke afspraken over maken in een verwerkersovereenkomst. 

3.3 Externe ontvangers buiten de EU / EER

Met uitzondering van de in 2 (Cookies) beschreven verwerkingen, geven wij jouw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De verwerking van gegevens door deze ontvangers vindt uitsluitend plaats indien 

 1. het een derde land betreft waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft die een passend niveau van gegevensbescherming biedt
 2. de ontvanger van de persoonsgegevens passende waarborgen biedt (bijvoorbeeld door middel van EU- standaardcontractbepalingen) of 
 3. wij jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen. 

4. Jouw rechten

Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.  

4.1 Inzagerecht 

Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt. Via je eigen Lidl account in onze webshop heb je inzage in een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens. 

4.2 Recht op rectificatie

Constateer je vervolgens dat (middels je inzagerecht) jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen. Via je eigen Lidl-account kun je op ieder moment  deze gegevens snel en gemakkelijk wijzigen door te gaan naar ‘inloggegevens’ en te klikken op de menu-optie ‘account aanpassen’. Het kan voorkomen dat wij het niet eens zijn met de aanpassing of de aanvulling. In dat geval zullen wij je verzoek niet inwilligen. Wij zullen je hiervan op de hoogte brengen. 

4.3 Recht op gegevenswissing

Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Voor het verwijderen van je account kies je ‘inloggegevens’ en klik op de menu-optie ‘account verwijderen’. Dien dit verzoek bij ons in, dan gaan wij vervolgens voor je na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.

4.4 Recht op verwerkingsbeperking

De beperking van de verwerking houdt in dat wij de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken. 

 • Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn. 
 • Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou. 
 • Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken. 
 • Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent daarvoor  zwaarwegende  belangen te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt. 

4.5 Recht op bezwaar

Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en 3) verwerkingen met betrekking tot wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Alleen het recht op bezwaar ten behoeve van direct marketing is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.

4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

4.7 Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen. 

6. Uitoefening van jouw rechten en contact met Lidl

Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via deze link of via telefoonnummer: 020-7095039. Mocht je vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl of wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl

7. Wijzigingen in de Privacy & Cookie Verklaring

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.

Versie : september 2019