Herroepingsrecht

Download ons herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Mocht u zich bedenken over uw aankoop dan kunt u van de koop afzien.

U heeft het recht om binnen een termijn van 90 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze 90 dagen gaan in vanaf het moment dat u of een door u aangewezen derde het laatste product van uw bestelling heeft ontvangen. Om een product retour te sturen heeft u een retourbon en een retourlabel nodig. De retourbon en het retourlabel vindt u in het pakket bij aflevering van uw bestelling. Daarnaast kunt u deze eenvoudig aanvragen via onderstaande contactgegevens.

Daarnaast kunt u een product of bestelling herroepen door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat u bij de ontvangstbevestiging van uw bestelling heeft ontvangen. Dit formulier kunt u hier downloaden. Wanneer wij dit formulier ontvangen zullen wij u een retourbon sturen waarmee u de producten kunt terug sturen. Het is echter sneller om direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. We helpen u graag verder!

Klantenservice

Maandag t/m vrijdag van 8:00 – 21:00 uur

Zaterdag & zondag van 10:00 – 18:00 uur

Telefoonnummer: 020-7095039

E-mail: shop@lidl-shop.nl

Nadat wij de door u teruggestuurde artikelen hebben ontvangen, ontvangt u per e-mail een bevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment met betrekking tot het (de) betreffende product(en) heeft gedaan zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw herroeping, van ons terug. Alleen indien u de gehele bestelling retourneert, ontvangt u ook de door u bij de aankoop betaalde verzendkosten terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een andere wijze van terugbetaling heeft ingestemd. Voor zulke terugbetaling worden bij u geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij uw artikelen hebben ontvangen of u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Het retourneren van de producten aan Lidl is kosteloos.

Ontvangen artikelen dient u niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te sturen. U bent op tijd als u de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Uitgesloten van herroeping

Het herroepingsrecht geldt echter onder andere niet voor:

 • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van artikelen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • De levering van verzegelde artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • De levering van artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Lidl geen invloed heeft;
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

U vindt het herroepingsrecht ook terug in artikel 6 tot en met 10 van de Algemene Voorwaarden.